Podatnicy zyskali więcej czasu na raporty z realizacji APA

Spread the love

Przedsiębiorcy zyskali trzy dodatkowe miesiące na złożenie sprawozdań z realizacji APA. To efekt wydłużenia terminu na zeznanie CIT-8 za 2021 rok. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy, dla których wydano uprzednie porozumienie cenowe (APA), mają obowiązek złożyć Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie z realizacji tego porozumienia. Takie sprawozdanie dokonywane jest na druku APA-C i dotyczy ono każdego roku podatkowego, który jest objęty uprzednim porozumieniem cenowym. Przepisy precyzują, że terminem na dopełnienie tego obowiązku, a więc złożenie APA-C, jest termin właściwy dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zatem, gdyby kierować się przepisami ustawy o CIT, podatnicy musieliby złożyć zarówno CIT-8, jak i sprawozdanie z APA do końca marca. Chodzi oczywiście o tych podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. 

Jednak Minister Finansów w tym roku postanowił wydłużyć termin na złożenie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Stosownym rozporządzeniem (Dz.U. z 2022 r., poz. 639) minister wskazał, że termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., zostaje wydłużony do 30 czerwca 2022 r. 

A zatem z mocy prawa również termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA został przedłużony do 30 czerwca 2022 r. 

Warto jeszcze przypomnieć, że APA to decyzja, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Porozumienie jest swoistą gwarancją dla przedsiębiorców, że organy podatkowe nie będą kwestionowały dokonywanych rozliczeń. Uprzednie porozumienia cenowe wydawane są na wniosek podatnika (podmiotu powiązanego), składany do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. APA wydawane są na określony czas, maksymalnie 5 lat. 

Co ciekawe z roku na rok liczba zawieranych porozumień rośnie. 


Zobacz też: