Investing In 2018

Spread the love

„Investing in” to aktualizowany corocznie cykl broszur przygotowywanych przez ekspertów podatkowych TPA Group. Opracowania te są pomocą dla przedsiębiorców w podjęciu decyzji o rozpoczęciu inwestycji lub działalności na rynkach zagranicznych. Jedną z kluczowych kwestii, które prowadzą do podjęcia takiej decyzji są uwarunkowania podatkowe.

Cykl broszur „Investing in” zawiera najważniejsze uregulowania prawne dotyczące podatków oraz precyzuje różnice, a także zależności pomiędzy systemami podatkowymi Polski oraz Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii.

Wszystkie broszury dostępne są w niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej.

Albania

 • zachęty podatkowe w prawie turystycznym dla przedsiębiorców inwestujących w hotele 4* i 5 (obniżenie podatku VAT do 6% oraz zwolnienie z CIT na 10 lat dla przedsiębiorców mających specjalny status)
 • zachęty podatkowe dla firm z branży IT: obniżenie CIT z 15% do 5%.
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Austria

 • reforma podatkowa (m.in.: redukcja ilości kategorii przychodów, ujednolicenie sprawozdań finansowych,  ograniczenie wyjątków i przepisów specjalnych)
 • rejestracja niektórych podmiotów prawnych
 • ustawa o przydziale ubezpieczeń społecznych
 • zwiększenie ulgi na badania z 12% do 14%
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Bułgaria

 • zmiany w kodeksie postępowania podatkowego
 • zmiana terminu obowiązkowej rejestracji VAT z 14 dni do 7 dni
 • nowa uproszczona procedura wstępnej rejestracji VAT
 • obowiązek elektronicznego składania deklaracji podatkowych
 • zmiana minimalnego wynagrodzenia oraz maksymalnej kwoty ubezpieczenia społecznego
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Chorwacja

 • możliwość odliczenia 50% VAT przy zakupie i leasingu środków transportu
 • zwiększono próg rejestracji VAT
 • zmiana zasad dotyczących rozliczania zakwaterowania i wyżywienia podczas delegacji
 • zwiększono wartość rocznego limitu świadczeń w naturze niepodlegających opodatkowaniu
 • zwiększono limit kosztów pojazdu, które nie podlegają odliczeniu
 • zawarto umowę unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Chorwacją a Kosowem
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Czechy

 • zniesienie specjalnych zasad w odniesieniu do spółek osobowych
 • wprowadzenie odpłatnej (dla indywidualnych zapytań) porady prawnej dotyczącej metod ustalania podstawy opodatkowania
 • obniżenie maksymalnego progu stosowania zryczałtowanej podstawy
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Węgry

 • zwolnienie z podatku CIT przy ujawnieniu nabycia udziałów
 • zmiany w dokumentacji cen transferowych – local file i master file obowiązkowe
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego raportowania faktur powyżej 320 EUR
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Polska

 • zmiany ustawy o CIT (wdrożenie unijnej dyrektywy o unikaniu opodatkowania (ATAD))
 • liberalizacja zasad dotyczących ulg na badania i rozwój
 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Rumunia

 • wzrost progu zwolnienia z VAT do 85 000 EUR
 • zwiększenie progu dochodów, powyżej którego osoby prawne muszą stosować system podatkowy dla mikroprzedsiębiorstw
 • zmiany w wysokościach składek na ubezpieczenie społeczne i stawek PIT ( z 16% na 10%)
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Serbia

 • zwolnienie z VAT dla dostawców towarów i usług (w szczególnych przypadkach)
 • zmiany w CIT (zmiana zaliczania wartości niematerialnych, obowiązek pokrycia kosztów bakowych związanych z odpisem należności za pożyczki, etc)
 • wprowadzenie nowej ulgi na rozwój młodzieży
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Słowacja

 • wprowadzenie dyrektywy o unikaniu opodatkowania (ATAD)
 • wprowadzenie Pakietu Patentowego, jako wsparcie dla badań i rozwoju
 • zwolnienie z podatku zysków z tytułu zbycia akcji
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE

Słowenia

 • zmiany w ustawie o transgranicznym świadczeniu usług
 • zwolnienie premii za wyniki w pracy z podatku do wysokości 100% kwoty średniej pensji brutto
 • zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do 843 EUR
 • Pobierz wersję EN
 • Pobierz wersję DE
Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu