Od 2019 roku zniknie obowiązek informowania o wyborze sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Spread the love

Już 1 stycznia zniknie obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego w specjalnym piśmie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez przedsiębiorców. Taką wiadomość podatnicy przekażą fiskusowi w zeznaniu podatkowym.

To zmiany, które przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która została uchwalona przez Sejm 9 listopada 2018 r. (druk sejmowy nr 2862).

Dziś trzeba wysłać pismo we właściwym terminie

Omawiana nowelizacja ustaw o PIT i o CIT wprowadza zmiany w zakresie wyboru sposobu opłacania zaliczek kwartalnych oraz zaliczek uproszczonych na podatek dochodowego.

Z obecnych przepisów PIT wynika, że podatnicy, którzy wybrali kwartalne sposób opłacania zaliczek, muszą do 20 lutego roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego – nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu) zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody. Zawiadomienie takie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

Z kolei w przypadku wyboru przez podatnika wpłacania zaliczek uproszczonych, musi on zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Również w takim przypadku zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Jeśli chodzi o obowiązki podatników CIT podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek. Natomiast w przypadku wyboru przez podatnika wpłacania zaliczek uproszczonych, podatnik musi na piśmie zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek.

Również w tym przypadku zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Po zmianie wystarczające będzie zeznanie

Gdy omawiane regulacje zostaną zmienione, od nowego roku w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy będą informować o wyborze ich wpłacania w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek.

Analogiczne rozwiązanie ma być stosowane w przypadku zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie – podatnicy będą informować o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym będą opłacać zaliczki w uproszczonej formie.

O rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie, podatnicy będą składać informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu