Grzegorz Gajda
Grzegorz Gajda Partner | Radca prawny

Zgłoszenia do CRBR mają zostać przesunięte

Spread the love

Specustawa wspierająca przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa ma przesunąć na lipiec termin przekazania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Teraz ten termin upływa 13 kwietnia.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system stworzony przez Ministerstwo Finansów, w którym gromadzone będą informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
Rejestr jest odpowiedzią na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). W konsekwencji podstawowy cel CRBR to przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Termin graniczny 13 kwietnia
Ustawa regulująca start Rejestru obowiązuje od 13 października 2019 r. i wskazuje, że spółki wpisane do KRS przed tą datą powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Jeśli firmy były wpisane do KRS po 13 października ubiegłego roku informacje do Rejestru zgłaszają w ciągu 7 dni od wpisu do KRS. Ich termin 13 kwietnia nie dotyczy.
Jednak w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z koronawirusem, termin kwietniowy ma być przesunięty przepisami specustawy. Prace nad jej projektem trwają.

Zakres zgłoszeń
Kto dokładnie musi zgłosić dane do CRBR? Będą to spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych). Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki przez stronę crbr.podatki.gov.pl, wykorzystując profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
Wyjaśnijmy, że zgłoszenia do CRBR może dokonać tylko i wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Takie zgłoszenie może mieć tylko postać elektroniczną i musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez te osoby. Zgłoszeń nie dokonają zatem np. pełnomocnicy spółek. Jeśli firma jest reprezentowana przez więcej niż jedna osobę, zgłoszenie podpisują wszyscy do tego uprawnieni.
W zgłoszeniu rzeczywisty beneficjent oświadcza, że podawane przez niego dane są prawdziwe.

Warto wiedzieć, że wszystkie informacje, które znajdą się w ministerialnym Rejestrze są bezpłatne i jawne. To oznacza, że każdy przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić w nim swoich partnerów biznesowych.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu