Monika Tuzimek
Monika Tuzimek Partner
Sandra Niespodziewana
Sandra Niespodziewana Senior Consultant

Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2 | Wycena aktywów

Spread the love

W obliczu pandemii COVID-19 zarządy przedsiębiorstw, główni księgowi oraz biegli rewidenci stają przed wyzwaniem przedstawienia oraz oceny wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na kluczowe pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Ekonomiczne skutki pandemii mają znaczący wpływ na działalność wielu podmiotów gospodarczych, współpracujących z nimi dostawców, odbiorców czy kredytodawców. W warunkach dużej niepewności i zmienności otoczenia makro- i mikroekonomicznego odpowiednie odzwierciedlenie wpływu tej sytuacji na sprawozdawczość jest niezwykle trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ww. interesariuszy, eksperci Baker Tilly TPA przygotowali cykl publikacji omawiających wybrane obszary, które wymagają w ich ocenie szczególnej uwagi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Część pierwsza omawia kwestie związane z wyceną aktywów:

W związku trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 spółki są zobowiązane ocenić czy nie doszło do utraty wartości posiadanych aktywów. W poniższej publikacji przekrojowo omawiamy zagadnienia które należy rozważyć, potencjalne wyzwania oraz rekomendowane działania. W opracowaniu znajdują się informacje na temat:

  • Wyceny aktywów trwałych
  • Realizacji aktywa z tytułu podatku odroczonego
  • Wyceny i utraty wartości zapasów
  • Wyceny należności

Zachęcamy do lektury –> Opracowanie

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu