Podatkowe zachęty dla inwestorów na horyzoncie

Spread the love

Zgodnie z najnowszymi informacjami o założeniach tzw. Polskiego Ładu, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie instrumentów mających na celu ułatwienia podatkowe dla inwestorów zagranicznych.

Investor Desk

Ministerstwo zapowiada powstanie centrum obsługi inwestorów strategicznych, mające na celu zwiększenie responsywności w udzielaniu informacji o podatkach w formie tzw. jednego okienka.

Interpretacja 590

Nowy instrument przeznaczony dla podatników deklarujących inwestycje w Polsce o wartości minimum 100 mln zł. W założeniu ma to być jedna opinia wiążąca administrację dotycząca wszystkich podatkowych skutków inwestycji, obejmującą zakresem interpretację indywidualną, wiążącą informację stawkową, wiążącą informację akcyzową, opinię zabezpieczającą i uprzednie porozumienie cenowe, ważna przez 5 lat. Interpretacja 590 będzie dość kosztowna, jej wydanie będzie obciążone opłatą rzędu 100-500 tys. złotych (z opłatą wstępną w wysokości 50 tys. Złotych).

Podatkowe grupy VAT

Aktualnie podatkowe grupy kapitałowe mogą w Polsce rozliczać wspólnie tylko CIT. Brakuje im wspólnego rozliczenia VAT, co Ministerstwo planuje zmienić. W grupach VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo zmniejszone zostanie kryterium udziałowe, które wyniesie 50%.

Mniejszy podatek od wypłacanych dywidend z Polskiej Spółki Holdingowej

Dla inwestorów spoza UE resort szykuje zwolnienie z opodatkowania 95% kwoty otrzymywanych przez PSH dywidend, pod warunkiem posiadania co najmniej 10 procent udziałów w spółce zależnej. Zwolnienie nie będzie dotyczyć podmiotów z rajów podatkowych.

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży udziałów (participation exemption)

Planowane jest zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych przez PSH

Ułatwienia dla podatkowej grupy kapitałowej (PGK)

Obecnie PGK mogą tworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Ministerstwo proponuje zmniejszenie tej wartości o połowę, tj. do 250 tys., dopuścić połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek, które tworzą PGK oraz zniesienie warunku rentowności PGK.

Odliczenie VAT dla sektora finansowego

Od 2022 r. podmioty z branży finansowej będą mogły wybrać możliwość opodatkowania VAT usług świadczonych dla sektora B2B. Opcja opodatkowania usług będzie dostępna dla banków, SKOK-ów czy funduszy inwestycyjnych.

Propozycje wydają się interesujące, należy jednak poczekać z ostateczną ich oceną do momentu poznania szczegółowych propozycji legislacyjnych.

Więcej informacji dostępne na stronie www.gov.pl


Czytaj także:

Polski Ład: jakie czekają nas zmiany w podatkach?

Korzystna interpretacja ogólna fiskusa w sprawie wymiany udziałów i akcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *