Krzysztof Kaczmarek Managing Partner, Tax Advisor

Jest pierwsze ministerialne sprawozdanie o MDR-ach

Spread the love

Resort finansów opublikował podsumowanie dotyczące schematów podatkowych. To pierwsze sprawozdanie i obejmuje ono okres od 1 stycznia 2019 r. do 15 maja 2021 r.

Na początek przypomnijmy, że podstawowymi dokumentami składanymi do Szefa KAS w zakresie informacji o schematach podatkowych są:

  • Informacja o schemacie podatkowym (MDR-1)
  • Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego (MDR-2)
  • Informacja o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3)
  • Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4).

Z kolei podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o schematach podatkowych są: promotor, korzystający oraz wspomagający.

Z opublikowanego przez MF dokumentu wynika, że od 1 stycznia 2019 r. do 15 maja 2021 r. do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęło 9356 informacji o schematach podatkowych (MDR-1). W tym samym czasie przesłanych zostało także 2159 uzupełnień.

Promotorzy wysłali 4273 informacji, korzystający – 6672 informacji, a wspomagający – 570. W większości zaraportowano schematy krajowe. Było ich 6995. Transgranicznych schematów było natomiast o ponad 2400 mniej, bo 4520.

Statystyki resortu finansów wskazują również, iż Szef KAS doręczył 6615 potwierdzeń nadania numerów schematów podatkowych (NSP). Jak podkreśla MF w swoim raporcie, od początku 2020 roku podjęto wiele działań usprawniających proces nadawania numerów schematów podatkowych (NSP). W efekcie nastąpił znaczny wzrost liczby doręczonych potwierdzeń nadania tych numerów. W 2020 roku doręczono 3316 potwierdzeń, a w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 maja 2021 r. było ich już 2404.

Jeśli chodzi o MDR-2, a więc zawiadomienia dotyczące schematu podatkowego, tych było 2052, uzupełnień – 16. W tym zakresie promotorzy przekazali 654 informacji, a wspomagający – 1414.

Informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3 złożono 8840, a uzupełnień było 627.

I ostatnie dane obejmują przekazane Szefowi KAS kwartalne informacje o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego MDR-4. Wpłynęło ich 2377. Uzupełnień w tym obszarze było 78. Promotorzy przekazali 2353 informacji, wspomagający przekazali ich 102.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że „system informatyczny MDR „Informacje o Schematach Podatkowych MDR” oraz narzędzia służące do przekazywania do Szefa KAS w drodze elektronicznej informacji o schematach podatkowych są stale rozwijane”. Wszystko po to – jak zapewnia MF – aby usprawnić procedurę w zakresie raportowania MDR-ów, zarówno po stronie podmiotów zobowiązanych do raportowania, jak i samej administracji skarbowej.

Resort finansów zmierza także do tego, aby procedura przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz nadawania numerów schematów podatkowych (NSP) mogła zostać zautomatyzowana. Prowadzone są w tym celu stosowane analizy.

W opublikowanym sprawozdaniu MF jest jeszcze jedna ważna informacja. A mianowicie ministerstwo podaje, że składane do Szefa KAS informacje o schematach podatkowych poddawane są także analizie merytorycznej. Wyniki tej analizy mają zostać opisane w raporcie dotyczącym przeciwdziałania wykorzystywaniu schematów podatkowych do unikania płacenia należnych podatków.


Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

Krzysztof Kaczmarek
Partner Zarządzający, Tax Advisor

krzysztof.kaczmarek@tpa-group.pl

Wojciech Sztuba
Partner Zarządzający, Tax Advisor

wojciech.sztuba@tpa-group.pl


Czytaj także:

Polski Ład: Kluczem do sukcesu jest wsparcie inwestycji

Pakiet e-commerce w Polsce

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu