Polski Ład: Kluczem do sukcesu jest wsparcie inwestycji

Spread the love

Nowy Ład - Warszawa Jednym z podstawowych celów programu Polski Ład jest przygotowanie rozwiązań, które zachęcą do inwestycji, zarówno przedsiębiorstwa krajowe, jak i zagraniczne. Dodatkowymi preferencjami fiskalnymi mają być wpierane inwestycje w nowe technologie, robotyzację czy wyjątkowo uzdolnionych pracowników.

Modyfikacje i nowe rozwiązania, nad którymi właśnie trwają prace w ramach Polskiego Ładu zmierzają do wsparcia tych przedsiębiorców, którzy będą innowacyjni i w tę innowacyjność będą inwestować. Stąd pomysł stworzenia kompleksowego systemu ulg, który będzie mógł działać na każdym etapie procesu produkcyjnego. System ruszy 1 stycznia 2022 r. i obejmie pięć ulg: B+R, IP Box, na prototyp, na robotyzację i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prekonsultacje do systemu tych ulg.

Badania to krok do nowoczesności

Cześć z wymienionych ulg jest już dziś znana przedsiębiorcom. Dotyczy to chociażby ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) czy IP Box. Zmieni się jednak to, że od przyszłego roku będzie można z nich korzystać równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego. Dziś takiej możliwości nie ma. Chodzi o to, aby przedsiębiorca komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane według regulacji o IP Box mógł korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Zachęta dla nowych rozwiązań

Nowym rozwiązaniem w systemie podatkowym będzie ulga na prototyp. Dostęp do tej preferencji zyskają przedsiębiorstwa, które opracują nowy produkt. Nowy oznacza taki, którego jeszcze na rynku nie ma. Ulga ma dotyczyć zarówno produktów wprowadzanych na rynek, ale też takich, które pozwolą na rozwój samej firmy np. poprzez poszerzenie oferty, wejście na nowe rynki itp.

Ulga ma polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na stworzenie nowego produktu, jednak nie więcej niż 10% dochodu. W przepisach znajdzie się katalog wydatków, które takiemu odliczeniu będą podlegać.

Robotyzacja procesów to też innowacja

Kolejnym nowym rozwiązaniem ma być ulga na robotyzację. To preferencja, która ma wspierać te firmy, które pragną usprawnić procesy produkcyjne poprzez wdrożenie robotów. Mogą to być np. fabryki. Według MF taka ulga może skłonić zagraniczne przedsiębiorstwa, do przenoszenia produkcji do Polski. To z kolei może przełożyć się nie tylko na zwiększenie dochodów budżetowych, ale także na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ulga na robotyzację ma polegać na możliwości odliczenia od dochodu dodatkowych 50% wydatków poniesionych na zakup robota, a także wydatków związanych z jego instalacją w przedsiębiorstwie, zakupem niezbędnego oprogramowania czy szkoleniem załogi. Każdy 1 zł wydany na robotyzację produkcji będzie w 150% zaliczony do kosztów podatkowych. Prawo do tej preferencji zyskają wszystkie firmy, które kupią i zainstalują robota przemysłowego.

Najlepszych pracowników trzeba docenić

Nowa wizja systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu zakłada inwestycje w najzdolniejszych pracowników przedsiębiorstw. To oni bowiem są źródłem innowacyjnych pomysłów. Prawo do tej preferencji mają zyskać firmy prowadzące prace badawczo-rozwojowe i zatrudniające np. programistów, konstruktorów, wynalazców, inżynierów czy farmaceutów. Ulga ma być zachętą do zwiększenia wynagrodzeń dla tej grupy zatrudnionych.

Ulga pozwoli pracodawcom zmniejszyć zaliczki na podatek potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.


Pobierz PDF by dowiedzieć się więcej na temat proponowanych ulg:

Ulga B+R

Ulga IP Box


Czytaj także o naszym wsparciu w zakresie ulg podatkowych dla sektora IT & Middle market: https://www.tpa-group.pl/pl/ulgi-podatkowe/Czytaj więcej o Polskim Ładzie:

Podatkowe zachęty dla inwestorów na horyzoncie

Polski Ład wprowadza podatkowe grupy VAT

Polski Ład: jakie czekają nas zmiany w podatkach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *