Mikołaj Jabłoński Senior Consultant

Od 2022 roku będzie ulga na konsolidację CIT

Spread the love

Zasada podwójnego opodatkowania citMinisterstwo Finansów chce wesprzeć podatników CIT, którzy planują rozwój biznesu poprzez akwizycję spółek polskich lub zagranicznych. Stąd pomysł na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. ulgi konsolidacyjnej.

Istota ulgi ma się sprowadzać do przyznania niektórym podatnikom CIT prawa do odliczenia wydatków na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach (niezależnie od prawa do rozpoznania tych wydatków jako kosztów podatkowych). Samo stosowanie ulgi ma być możliwe dla wybranej grupy podatników CIT i po spełnieniu dodatkowych warunków. W każdym jednak przypadku roczna wysokość odliczenia będzie ograniczona limitem 250 000 zł.

 

Kto skorzysta?

Ulga skierowana jest do podatników CIT, ale tylko tych którzy są przedsiębiorcami i którzy będą uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W grupie tej znajdą się zatem przede wszystkim spółki będące podatnikami CIT, ale nie wszystkie, bowiem z ulgi nie skorzystają np. spółki holdingowe uzyskujące przychody wyłącznie w postaci dywidend.

Koszty kwalifikowane do odliczenia

Odliczeniu będą podlegały wydatki na nabycie udziałów lub akcji spółek posiadających osobowość prawną (w przypadku polskich spółek będą to: spółka z o.o. i S.A.). Nie wszystkie wydatki będą jednak objęte ulgą. Preferencją będą objęte wydatki na:

1) obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,

2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,

3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą.

Odliczeniem nie będzie natomiast objęta cena za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z transakcją.

5 warunków skorzystania z ulgi

Z preferencji będzie można skorzystać po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • spółka, której udziały (akcje) byłyby nabywane będzie osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w Polsce lub państwie z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą zapisy umożliwiające wymianę informacji podatkowych,
  • główny przedmiot działalności takiej spółki byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (przy czym działalność przejmowanej spółki nie byłaby działalnością finansową).
  • działalność, o której mowa w pkt 2, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
  • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT;
  • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Przepisy regulujące ulgę zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2022 r., a ulga będzie mogła być stosowana do dochodów osiągniętych od tego dnia.


Czytaj też:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu