Polski Ład uchwalony przez Sejm

Spread the love

W piątek, 1 października Sejm uchwalił zmiany w przepisach, które wprowadzają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. W toku prac sejmowych do pierwotnego projektu ustawy wprowadzono poprawki, z których najważniejsze dotyczą:

Ulgi dla klasy średniej, która wprowadza preferencję podatkową skierowaną do przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Z wprowadzonej zmiany skorzystają przedsiębiorcy, których łączne przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne) wyniosą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli miesięcznie przeciętnie od 5701 zł do 11 141 zł.

Zerowego PIT dla seniora dla osób, które mimo osiągnięcia uprawnień emerytalnych, zrezygnowały z jej pobierania na rzecz bycia nadal aktywnym zawodowo. Dla kręgu tych osób preferencja podatkowa będzie polegała na rocznym limicie przychodów wolnych od podatku, który będzie wynosił 85 528 zł.

Przedmiotowe zwolnienie zakłada, że w przypadku wystąpienia zwolnienia z więcej niż jednego tytułu – kwota wolna od podatku dla wszystkich przychodów nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł.

Podatku minimalnego „od wielkich korporacji”, którego zakres uległ zmniejszeniu. Podatku minimalnego nie zapłacą spółki energetyczne, wydobywcze (wydobywające kopaliny – węgiel, miedź) oraz zajmujące się międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym (czyli np. LOT).

Najmu i amortyzacji, zmiany w tym zakresie dotyczą okresu ich wejścia w życie. Dopiero od 2023 r. wejdzie w życie zasada, zgodnie z którą przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy (jeżeli będą uzyskiwane poza działalnością) będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że od 2023 r. w rozliczeniach nie będzie można już uwzględniać poniesionych kosztów, a od kwoty otrzymanej od najemcy (dzierżawcy) trzeba będzie odprowadzić podatek w wysokości 8,5%, a od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł rocznie – 12,5%.

Z początkiem 2023 r. wejdzie również zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (nie tylko związanej z najmem).

Zmianie uległy także terminy wejścia w życie przepisów dotyczących Ukrytej dywidendy – wejdą w życie rok później niż pierwotnie przewidywano, tj. z dniem 1 stycznia 2023 r. oraz Grup VAT, które wejdą w życie z półrocznym opóźnieniem, tj. od 1 lipca 2022 r.

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy trafi teraz do Senatu, który zajmie się oceną wprowadzonych zmian. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad projektem i kształtem zmian.


Czytaj też:

Spółki nieruchomościowe mają więcej czasu na złożenie sprawozdań

Od 2022 roku nie zawsze będzie można skorygować rozliczenia z ZUS

16 listopada 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *