Przez pół roku obowiązują niższe stawki VAT. Na co dokładnie?

Spread the love

Od początku lutego zaczęły obowiązywać niższe stawki VAT na niektóre towary. Preferencja będzie działać do końca lipca. Jest to element Tarczy Antyinflacyjnej.

Czasowa obniżka stawek podatku od towarów i usług objęła m.in. paliwa, autogaz, ciepło czy energię elektryczną. Dodatkowo wprowadzony został 0% VAT na żywność, gaz ziemny czy wybrane środki wykorzystywane w rolnictwie, np. nawozy. Po co to wszystko? Niższy podatek ma przełożyć się na obniżkę cen.

Rząd zdecydował się na obniżenie VAT na paliwa z 23% do 8%. Przedłużył także stosowanie 5% stawki VAT na prąd. Zerowy VAT objął nawozy, materiał siewny i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. 0% VAT dotyczy też gazu ziemnego i podstawowych produktów żywnościowych, które dotychczas były opodatkowane stawką 5%.

Warto też tu przypomnieć, że podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których została wprowadzona obniżka stawka VAT (żywność, materiał siewny, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, musieli te zmiany ująć w kasach. Było to szczególnie istotne przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych wcześniej stawką 5%, tj.: mięsa, ryb oraz przetworów z nich; produktów mleczarskich; warzyw, owoców i przetworów z nich; zbóż, produktów przemysłu młynarskiego, przetworów ze zbóż i wyrobów piekarniczych; niektórych napojów (np. zawierających co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napojów mlecznych i różnych typów tzw. mleka roślinnego).

Co więcej, podatnik dokonujący sprzedaży takich towarów, w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. zobowiązany jest do zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż czytelnej informacji, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów jest objęta obniżoną stawką podatku VAT.

Przedsiębiorcy muszą też wiedzieć, że wraz ze zmianą stawek VAT od 1 lutego wygasły Wiążące Informacje Stawkowe dla towarów, które zostały objęte obniżką. Jeśli zatem przedsiębiorca chciałby otrzymać kolejną WIS musi o nią wystąpić ponownie. Ministerstwo Finansów zapewnia, że „Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu”.


Zobacz też: