Obowiązkowe e-faktury MF dopiero od 2024 roku

Spread the love

Wygląda na to, że Rada Unii Europejskiej pokrzyżowała plany resortu finansów na wprowadzenie już 1 stycznia 2023 r. obowiązkowego Krajowego Systemu e-faktur (dalej KSeF) dla przedsiębiorców. Zgoda Rady na taki system wskazuje na jego start 1 stycznia 2024 r. 

Przypomnijmy, że prace nad KSeF w Ministerstwie Finansów trwają od kilkunastu miesięcy. Jego wdrożenie zostało podzielone na kilka etapów, w tym na ten dobrowolny i obowiązkowy. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ministerialnego systemu do wystawiania faktur jeśli tego chcą. Oznacza to, że po prostu mają wybór – czy przechodzą na KSeF czy stosują dotychczasowe sposoby na fakturowanie. Na razie bowiem obowiązujące są wszystkie stosowane do tej pory metody fakturowania, a KSeF jest tym dodatkowym. Rok 2022 miał być dla przedsiębiorców czasem na testowanie systemu rządowego, aby w kolejnym kroku stał się on obowiązkowy dla wszystkich parających się biznesem. Plan MF był taki, że nowy obowiązek przejścia na KSeF rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. Problem jednak w tym, że na takie zmiany zgodę muszą wyrazić odpowiednie organy Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że modyfikacje dotyczą VAT, a więc podatku zharmonizowanego w ramach Wspólnoty. 

I tu można powiedzieć, że MF napotkało na przysłowiowe schody. Otóż pierwszą swoją opinię w tym zakresie wydała Komisja Europejska. Z decyzji Komisji wynikało, że obowiązkowy KSeF w Polsce może być uruchomiony od 1 kwietnia 2023 r. na trzy lata z opcją przedłużenia, a zatem tylko 3 miesiące później niż zakładał harmonogram MF. Decyzja Komisji została opublikowana w kwietniu 2022 r. 

Teraz jednak – 10 czerwca 2022 r. – swoją zgodę dała Rada Unii Europejskiej, która działa na podstawie wniosku Komisji Europejskiej i wydaje decyzję wykonawczą. Z dokumentu Rady wynika, że zgadza się ona na wdrożenie w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur jako modelu obowiązkowego – a zatem dobra informacja dla MF. Jest też jednak ta gorsza, a mianowicie Rada zgadza się na KSeF dopiero od 1 stycznia 2024 r., a to oznacza odroczenie obowiązkowego fakturowania w ministerialnym systemie o rok, odnosząc to do planów MF. Ponadto zgoda Rady jest czasowa i obejmuje 3 lata (do końca 2026 r.) z możliwością przedłużenia (po ponownym uzyskaniu zgody przez odpowiednie organy Unii Europejskiej). 

Zatem przedsiębiorcy kolejny rok – 2023 – mogą spać spokojnie. Żadna rewolucja w fakturowaniu nie nastąpi i nie będą oni musieli przechodzić obowiązkowo na KSeF, choć nadal system ten będzie dobrowolny. To oznacza, że ci przedsiębiorcy, którzy będą tego chcieli, będą mogli używać KSeF do dokumentowania swojej sprzedaży. 

Warto na koniec przypomnieć, że KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Sprzedaż dokumentuje się używając np. bezpłatnego systemu resortu finansów. Faktura ustrukturyzowana ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Korzystanie z KSeF daje przedsiębiorcom pewne korzyści, np. szybszy zwrot VAT. 

Decyzja Rady UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9217_2022_INIT&qid=1655135243190&from=EN