Zapowiedź MF odnośnie do planowanych zmian w przepisach w zakresie transakcji rajowych

Spread the love

20 czerwca br. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się założenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które mają wprowadzać modyfikacje do rozwiązań wprowadzonych do przepisów w ramach Polskiego Ładu.

Wskazane założenia uwzględniają m.in. zmiany do przepisów w zakresie transakcji rajowych, a w konsekwencji, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, uproszczenia dla podatników w zakresie dokumentowania pośrednich i bezpośrednich transakcji rajowych.

Założenia zmian prezentują się następująco:

Planowane zmiany przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

Celem Ministerstwa Finansów jest w szczególności:

  • urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie; w przypadku:
  1. bezpośrednich transakcji rajowych – podwyższenie progu dwukrotne;
  2. pośrednich transakcji rajowych – ustalenie progów w różnych wysokościach w zależności od określonych rodzajów transakcji;
  • zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
  • likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym – Ministerstwo planuje doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. Ponadto, proponowane jest odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach.

Zgodnie z zapowiedzią planowany termin publikacji projektu ustawy to koniec czerwca br., a przyjęcia zmian przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań.

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF