Anna Maksymiuk Senior Consultant, Tax Advisory

W grupie (nie) zawsze raźniej? Zmiany w funkcjonowaniu PGK

Spread the love

… czyli o proponowanych zmianach w zakresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) oraz Controlled Foreign Corporation (CFC).

12.07.17 r. został opublikowany „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne„. Projekt ustawy obejmuje w swoim zakresie liczne regulacje mające na celu ograniczenie agresywnej optymalizacji. W poniższym wpisie przedstawimy zmiany jakie czekają PGK oraz CFC.

PGK jest w ostatnim czasie na celowniku MF. Pod koniec czerwca zostało wydane ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją z jej wykorzystaniem. Zgodnie natomiast z nowym projektem ustawy, wprowadzone zostaną zmiany uniemożliwiające stosowanie mechanizmów w ramach PGK, wykorzystywanych m.in. do unikania opodatkowania. Dlatego wykluczona zostanie możliwość uznawania darowizny wewnątrzgrupowej za przychód i koszt podatkowy. Co więcej, wprowadzony zostanie obowiązek dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami w grupie na warunkach rynkowych – choć, jak zapowiada MF, nie trzeba będzie przygotowywać dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji. Dodatkowo jeżeli PGK zostanie rozwiązana przed upływem trzech lat, skutki utraty tego statusu spowodują taki stan prawny, jakby PGK nigdy nie istniała. Projekt ustawy zawiera jednak wyłączenie tego przepisu dla PGK, które zostały rozwiązane z uwagi na zbyt niski poziom dochodowości.

Czy to znaczy, że MF robi wszystko, aby jak najbardziej zniechęcić podatników do zakładania PGK?

Nie. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że chce uniemożliwić wykorzystywanie PGK w celach agresywnej optymalizacji podatkowej. Z drugiej strony dostrzega zalety i korzyści wynikające z obecności PGK na polskim rynku, dlatego planowana jest liberalizacja wymogów dotyczących ich zakładania oraz funkcjonowania.Proponowane zmiany obejmą obniżenie o połowę do 0,5 mln zł wysokości przeciętnego kapitału zakładowego spółek oraz obniżenie z 95% do 75% wymogu bezpośredniego udziału spółki dominującej w zależnych jednostkach. Poza tym planowana będzie obniżka minimalnego progu dochodowego PGK do 2%.

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany nie tylko w zakresie PGK. Wiele zmieni się również dla zagranicznych spółek kontrolowanych, ponieważ zdaniem Ministerstwa obecne przepisy nie spełniają swoich założeń. Do celów klasyfikacji jako zagraniczna spółka kontrolowana, wykorzystywana ma być w miejsce nominalnej stawki, efektywna stawka opodatkowania. Planowane jest również zmniejszenie do 33% udziału przychodów pasywnych w przychodach ogółem CFC.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu