Polski Ład wprowadza podatkowe grupy VAT

Spread the love

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów planowane są pre-konsultacje projektu w zakresie wprowadzenia do polskich przepisów podatkowych wspólnego rozliczania VAT grupy podmiotów powiązanych (tzw. „Grupy VAT”). Możliwość wprowadzenia w Polsce Grup VAT była już bowiem przedmiotem konsultacji przedstawicieli polskiego rządu z Komisją Europejską w 2020 roku, wzbudzając spekulacje o wprowadzeniu nowej formy opodatkowania od początku 2021 roku. Jednak wprowadzenie nowych uproszczeń podatkowych zaplanowano wraz z wejściem w życie programu „Polski Ład”.

Dyrektywa UE a krajowe prawo podatkowe

Zgodnie z art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika podmioty mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, będące niezależnymi pod względem prawnym i ściśle powiązanymi pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, w pierwszym etapie, Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty należące do podatkowych grup kapitałowych PGK w rozumieniu przepisów ustawy CIT, a od 2023 roku możliwe, że Grupa VAT zostanie rozszerzona na pozostałe grupy podatników. Poprzez wprowadzenie Grupy VAT do krajowych przepisów podatkowych Polska dołączy do 18 państw Unii Europejskiej oferujących podatnikom tę formę rozliczania podatku VAT.

Istota grupy VAT

Wprowadzenie Grupy VAT ma na celu uproszczenie rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (należącymi do Grupy VAT). W efekcie, transakcje te będą neutralne podatkowo, tj. nie będą podlegały opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy VAT.  Zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów, czytamy że: „Grupa VAT oznacza neutralność obrotów wewnątrz grupy – nie ma więc faktury i klasycznej dokumentacji obrotu dla tego typu transakcji. Oznacza to mniej dokumentów i mniej czynności do wykonywania przez działy finansowo księgowe. To także korzyści dla administracji – mniej dokumentów do analizy i mniej podmiotów do kontroli” – dodaje wiceminister Sarnowski.

Co więcej, po spełnieniu wszystkich stosownych wymagań, naczelnik urzędu skarbowego nada status podatnika Grupie VAT dokonując jej wpisu do rejestru podatników VAT. Jednocześnie nastąpi wykreślenie z tego rejestru jako podatnika VAT podmiotu, który wszedł w skład Grupy VAT. Ponadto, przewidziano, że podmioty wchodzące w skład Grupy VAT będą solidarnie odpowiedzialne za jej zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług należnego za okres jej funkcjonowania.

Inne korzyści z rozliczania grupy VAT

Rozliczanie podatku w formie Grupy VAT pozwoli podmiotom wchodzącym w skład grupy PGK efektywnie zarządzać przepływami pieniężnymi wynikającymi z rozliczeń podatku VAT (tj. nadwyżkami podatku VAT należnego i zwrotami podatku VAT naliczonego). Inaczej mówiąc, podmioty wchodzące w skład Grupy VAT, stanowiąc jednego podatnika będą składały jedno wspólne rozliczenie, co skutkować będzie wzajemną kompensatą należności / zobowiązań wobec fiskusa. Składane rozliczenie VAT będzie wynikiem skonsolidowanych rozliczeń poszczególnych członków Grupy VAT.


Zapraszamy do skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń, który pozwala oszacować wysokości pensji netto w ramach umowy o pracę i dla osób prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem założeń rządowego programu Polski Ład

Kalkulator wynagrodzeń >>


Czytaj także:

Podatkowe zachęty dla inwestorów na horyzoncie

Polski Ład: jakie czekają nas zmiany w podatkach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *