Wyjaśniamy Polski Ład: Najem tylko na ryczałcie

Spread the love

Kończy się era opodatkowania przychodów z najmu prywatnego na zasadach skali PIT. Od przyszłego roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze trzeba będzie opodatkować zawsze na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Takie zmiany w przepisach uwzględnia nowelizacja ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład, która jest już na etapie Senatu.

Co się zatem zmieni w porównaniu ze stanem obecnym? Otóż dziś podatnik, który wynajmuje – poza działalnością gospodarczą – lokal (np. mieszkanie, dom) i uzyskuje z tego tytułu przychody, musi wybrać sposób w jaki będzie się rozliczał ze skarbówką (o sposobie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego decyduje dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy).

Do wyboru są dwie opcje: skala PIT i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z reguły podatnicy decydują się na ryczałt. Ma on bowiem korzystniejsze stawki podatkowe. Oczywiście przy ryczałcie nie ma możliwości odliczania wydatków ponoszonych na wynajmowaną nieruchomość, ale często wydatki w tym obszarze są niewielkie i ryczałt nadal jest bardziej atrakcyjny niż skala PIT. Stawki PIT według skali są określone na poziomie 17 i 32%. Stawka wyższa wchodzi w grę przy przychodach powyżej 85 tys. zł. Z kolei przy ryczałcie mamy stawki 8,5 i 12% i stawka wyższa zastosowanie znajduje dopiero od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł. Ministerstwo Finansów zaproponowało więc, aby od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze obowiązywał jeden rodzaj opodatkowania i ma nim być ryczałt. Stawka podatku i limit przychodów pozostaną bez zmian.

Planowana zmiana uderzy w tę część podatników, którzy ponoszą istotne wydatki związane z wynajmowaną nieruchomością (najczęściej przy nabyciu lub zmianie najemcy takie jak remonty, nabycie wyposażenia) czy amortyzujących nieruchomość według indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Zostaną oni pozbawieni prawa rozliczenia takich kosztów i będą płacić podatek już od pierwszej uzyskanej złotówki.

Nowelizacja w tym obszarze będzie także zawierała przepis przejściowy, skierowany do małżonków rozliczających przychody z najmu. Mąż i żona mają bowiem prawo złożyć dziś oświadczenie o opodatkowaniu dochodu z najmu przez jednego z nich. Oświadczenia są ważne do momentu złożenia ponownego takiego dokumentu. Przepis przejściowy pozwoli uznać, że oświadczenia złożone dotychczas na podstawie ustawy o PIT będą uznane od 2022 r., jakby były złożone zgodnie z ustawą o ryczałcie. To oznacza, że od 2022 r. niejako automatycznie opodatkowanie najmu według skali PIT przez jednego z małżonków zmieni się na opodatkowanie ryczałtem.

Zmiany w opodatkowania najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.b


Czytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *