Marek Wołyński
Marek Wołyński Supervisor

Są objaśnienia MF do rozwiązań COVID-owych

Spread the love

Resort finansów wydał objaśnienia do regulacji podatkowych wprowadzonych przepisami tzw. tarcz antykryzysowych. Przedsiębiorcy, którzy zastosują się do dokumentu, zyskają ochronę tak jakby otrzymali interpretację podatkową.

Ministerialny dokument jest szczegółowy i obszerny: liczy 123 strony. Głównym jego celem jest uporządkowanie wprowadzanych różnymi ścieżkami – tarczami antykryzysowymi i rozporządzeniami Ministra Finansów – rozwiązań dla podatników dotkniętych skutkami pandemii wywołanej koronawirusem.

Z objaśnień, w praktyce mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy, pracodawcy, inwestorzy, czy też podatnicy będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi firmy; do wszystkich tych grup są bowiem adresowane rozwiązania podatkowe wprowadzane od końca marca. W ich ramach można mówić o nowych narzędziach, jak np. możliwości odliczania darowizn związanych ze wsparciem szpitali walczących z COVID-19, modyfikacjach narzędzi istniejących, np. uproszczeniach w stosowaniu ulgi na złe długi czy też innych zmianach, np. odroczeniu pewnych terminów na dopełnienie obowiązków podatkowych. Objaśnienia MF odnoszą się do wszystkich z tych obszarów.

Bardzo istotne jest to, że podatnik, który zastosowuje się do objaśnień, a stan faktyczny w jego przypadku będzie tożsamy z tym, do którego odnosi się resort, zyska ochronę analogiczną do tej, którą daje interpretacja podatkowa. To oznacza, że przykładowo w przypadku kontroli i zakwestionowania rozliczeń przez skarbówkę podatnik nie poniesie negatywnych skutków swojego działania.
Przypomnijmy, że wprowadzone rozwiązania pomocowe miały na celu: wsparcie płynności, przesunięcie obowiązków sprawozdawczych, wsparcie darczyńców, wsparcie inwestorów, pomoc dla innowatorów, a także zwolnienia podatkowe.

Na czym zatem polegają objaśnienia Ministerstwa Finansów? Otóż na przedstawieniu danego rozwiązania, wyjaśnieniu jego zastosowania w praktyce, bądź doprecyzowania, jeśli jest to niezbędne.
Przykładem może być tu definicja pojęcia negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19, które muszą u podatnika wystąpić, aby ten z danego rozwiązania mógł skorzystać. Ministerstwo w swoich objaśnieniach zauważa, że przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna – niemniej jednak, powinna być ona oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

Inny przykład może dotyczyć odpowiedzi na pytaniem, czy wszystkie wydatki poniesione w związku z epidemią będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Resort wyjaśnia, że w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie wydatki będą mogły być kosztem. Objaśnienia podatkowe są w tym zakresie bardzo liberalne. W ten sposób resort chce wysłać sygnał do podatników i do organów podatkowych: wydatki „okołoepidemiczne” powinny być oceniane racjonalnie, bez zbędnego rygoryzmu formalnego. Warto dodać, że chodzi nie tylko o wydatki poniesione po wybuchu epidemii, to jest będące skutkiem epidemii, ale także o wydatki poniesione wcześniej, które nie przyniosły zamierzonego rezultatu gospodarczego w następstwie wybuchu epidemii – przykładowo chodzi tu o wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe czy szkolenia.
W dokumencie znajdziemy też instrukcje, np. kiedy przekazać darowiznę i na jaki cel, aby można ją było ująć w rozliczeniach z fiskusem, czy też jak skorzystać z ulgi B+R.

Objaśnienia MF


Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu