Monika Tuzimek Partner, Audit & business advisory

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – dopłaty z budżetu do odsetek dla firm

Spread the love

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0).

Kluczowe rozwiązania projektu

 • Czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE.
 • Wsparcie budżetów samorządów.
 • Ułatwienia dotyczące przetargów. 
 • Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm.
 • Wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili główne źródło dochodu.
 • Wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19, w tym nowe przepisy dotyczące świadczenia pracy zdalnej, zaległych urlopów czy odpraw.
 • Ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Dopłaty do odsetek odpowiedzią dla firm w problemach z płynnością

W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie firm na finansowanie, tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje nowy instrument wsparcia w postaci kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Kwota przeznaczona na dopłaty to 570 milionów złotych, co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 30 miliardów zł.

Główne założenia:

 • Instytucja odpowiedzialna za dystrybucję wsparcia to BGK, który dopłaci do odsetek ze środków budżetu państwa. Same kredyty z obniżonym oprocentowaniem będą udzielane przez banki, które zawrą umowę z BGK. W celu realizacji ustawy w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.
 • Budżet tego wsparcia przewidziany na rok 2020 wynosi ponad 296 mln zł, a w przyszłym – ponad 271 mln zł.
 • Adresatami są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych.
 • O takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia:
  – przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym,
  – pozostali w wysokości 1 punktu procentowego.
 • Maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego instrumentu, czyli dopłata, którą może uzyskać, nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto.
 • Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Przykłady wyjaśniające mechanizm (dokładne wyliczenie wysokości dopłaty zależeć będzie od indywidualnego przypadku):

Przedsiębiorca z sektora MŚP wykazuje zagrożenie utratą płynności finansowej i w związku z tym zaciąga kredyt z dopłatą na 12 miesięcy w wysokości 1 mln zł, oprocentowany stopą 4% w skali roku.

 • kredyt = 1 mln zł
 • koszt kredytu = 40 tys. zł w skali roku
 • dopłata = 2 pkt. proc., tj. 20 tys. w skali roku
 • ostateczny koszt kredytu = 20 tys. w skali roku

Procedura ubiegania się o wsparcie w formie kredytów z dopłatami obejmuje przedstawienie dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków ubiegania się o pomoc, w tym analiza płynności. Wnioskodawcy powinni być gotowi na spełnienie wymogów formalnych w tym zakresie.


Alert w całości do pobrania dostępny TUTAJ. 


Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland.

TPA Poland

   Monika Tuzimek
Partner
Krzysztof Horodko
Partner Zarządzający
  Maciej Krokosiński
Associate Partner
  Tomasz Manowiec
Dyrektor

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu