Przegląd założeń „Tarczy Antykryzysowej 4.0”

Spread the love

23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę stanowiącą kolejną odsłonę rządowej Tarczy antykryzysowej, określanej jako „Tarcza 4.0”.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („Ustawa”) zawiera liczne istotne zmiany prawne dotyczące między innymi kwestii pracowniczych (głównie poprzez kolejne udogodnienia dla pracodawców), spraw związanych z rocznymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego oraz ułatwień w zakresie realizacji inwestycji strategicznych przez państwo.

Ustawa ta wprowadza w szczególności zmiany w następujących obszarach:

 • zasady pracy zdalnej
 • przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy do 20% – możliwe także bez ubiegania się o dofinansowanie
 • zaległy urlop wypoczynkowy
 • ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
 • zmiany dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)
 • wypowiadanie umów o zakazie konkurencji
 • „istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń” a dalsze ułatwienia dla pracodawców
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g specustawy – szerszy zakres zastosowania
 • świadczenie postojowe – wypłacane także na wniosek samych zainteresowanych (zleceniobiorców)
 • wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca 2020 r.
 • możliwość wygaszenia czynszu przez najemców lokali gastronomicznych w centrach handlowych powyżej 2000 m2
 • prawo pierwokupu zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną wobec nieruchomości rolnych skarbu państwa
 • zakaz zaprzestania dostaw energii przez przedsiębiorstwa energetyczne ze względu na brak uiszczania opłat
 • elektronizacja procedury uchwalania aktów prawa miejscowego
 • nowa opłata od wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • ułatwienia w realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • możliwość zmniejszenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • przedłużenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wszystkie te zmiany szczegółowo omówili nasi eksperci prawni z kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal: Katarzyna KoszelJakub Pietrusiak. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem –  TUTAJ.


Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *