Polski Ład: Estoński CIT będzie zmodyfikowany

Spread the love
CIT Estoński

Możliwość rozliczania ryczałtem na zasadach estońskiego CIT zyska większa grupa przedsiębiorców. Znikną też lub zostaną zmodyfikowane niektóre warunki, od spełnienia których zależy dziś ta forma rozliczeń.

Takie zmiany przewiduje program Polski Ład, który rząd przedstawił 15 maja, a nad którym już trwają prace. Nowości w ramach tego programu mają w większości przypadków wejść w życie od 2022 roku. Dlaczego zmiany mają dotyczyć akurat estońskiego CITu, skoro rozwiązanie to funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie od początku 2020 roku? Otóż dlatego, że – jak twierdzi MF –jest to korzystny sposób opodatkowania i może on pomóc wielu przedsiębiorcom w walce ze skutkami pandemii.

Podstawą ma być rozwój biznesu

Z zapowiedzi MF wynika, że zmiany w systemie podatkowym są podyktowane chęcią wspierania rozwoju biznesu. Dlatego korzystanie z estońskiego CIT ma być prostsze.

Resort finansów chce zlikwidować bowiem trzy z pięciu warunków, od których zleży korzystanie z ryczałtu w CIT. Po pierwsze, ma zostać usunięty limit przychodów, który wyłącza z systemu estońskiego większe podmioty. Po drugie, poszerzony zostanie katalog spółek uprawnionych do korzystania z tego sposobu opodatkowania. Przypomnijmy, że dziś mają do niego prawo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Od przyszłego roku opcję taką mają też zyskać spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. Po trzecie, z przepisów ma zniknąć także minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

W konsekwencji spółka, która będzie chciała skorzystać z estońskiego CIT będzie musiała spełnić tylko dwa warunki, które przewiduje ustawa o CIT w obecnym kształcie:

  • będzie musiała wykazać się prostą strukturę właścicielską;
  • to w Polsce musi być prowadzona rzeczywista działalność gospodarcza, rozumiana jako osiąganie większości przychodów i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Stawki do weryfikacji

To nie koniec zmian w estońskim CIT. Resort finansów planuje również modyfikacje w zakresie wysokości opodatkowania. Obecnie efektywne opodatkowanie estońskim CIT wynosi 25% dla małych i 30% dla większych podatników. Stawki te można obniżyć o 5%., kolejno do 20% i 25%, jeśli przedsiębiorca zwiększy inwestycje o co najmniej 50% w okresie dwuletnim lub 110% w okresie czteroletnim.

Od 2022 roku ta zasada nie będzie już dotyczyła małego podatnika. W tym przypadku efektywne opodatkowanie wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji.

Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich. Niemniej tu też przedsiębiorcy mają zyskać pewne korzyści. A mianowicie obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć ma nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dziś, ale również okresu pozostawania w estońskim CIT. Pozwoli to na dłuższe rozliczenie na zasadach ryczałtu.


Zapraszamy do skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń, który pozwala oszacować wysokości pensji netto w ramach umowy o pracę i dla osób prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem założeń rządowego programu Polski Ład

Kalkulator wynagrodzeń >>


Wyjaśniamy Polski Ład:

Polski Ład: Kluczem do sukcesu jest wsparcie inwestycji

Podatkowe zachęty dla inwestorów na horyzoncie

Polski Ład wprowadza podatkowe grupy VAT

Polski Ład: jakie czekają nas zmiany w podatkach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *