PL EN DE

Agnieszka Poręba

Manager, Tax Advisor, TPA Poland

Agnieszka jest doradcą podatkowym i managerem w warszawskim dziale doradztwa podatkowego TPA Poland. Rozpoczęła swoją ponad 15-letnią karierę zawodową w spółce doradztwa podatkowego należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, a następnie kontynuowała karierę w kancelariach doradztwa podatkowego. Ma obszernie i wszechstronne doświadczenie w doradztwie podatkowym świadczonym dla polskich i zagranicznych podmiotów, zarówno w obszarze podatków dochodowych, w tym podatku u źródła, podatku od towarów i usług, jak i cła, akcyzy oraz podatku od nieruchomości. Współpracowała z Klientami z wielu branż, w tym finansowej, FMCG, farmaceutycznej, paliwowej i chemicznej. Prowadziła liczne przeglądy podatkowe i badania typu due diligence oraz zapewniała wsparcie w szeregu szeroko rozumianych postępowań sądowych i podatkowych. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, duży nacisk kładąc na responsywność i dostosowanie porad do potrzeb biznesowych Klientów, przy jednoczesnej minimalizacji obszarów ryzyka podatkowego. Jest autorką licznych artykułów dotyczących zagadnień z zakresu podatków pośrednich i bezpośrednich oraz planowania podatkowego publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, współautorką komentarza do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku akcyzowego oraz prelegentką na szkoleniach i konferencjach podatkowych

Nasi eksperci