PL EN DE

Sebastian Talar

Manager

Sebastian jest Menedżerem ds. audytu w warszawskim dziale audytu i doradztwa biznesowego. Swoją karierę zawodową w audycie rozpoczął w 2013 roku, a z Baker Tilly TPA (dawniej TPA Poland) związany jest od 2020 roku. Swoje dotychczasowe doświadczenie Sebastian zdobywał poprzez realizację licznych projektów z zakresu badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.
Oprócz świadczenia usług rewizji finansowej, Sebastian zdobył znaczącą wiedzę z zakresu audytów wewnętrznych oraz audytów systemów kontroli
wewnętrznej, w tym SOX. Koordynował także międzynarodowe projekty
audytowe prowadzone we współpracy z zagranicznymi audytorami. Zyskał szerokie doświadczenie pracując dla klientów z różnych branż i sektorów gospodarki, jednak jego głównymi obszarami zainteresowań są klienci z branży spożywczej, usługowej oraz produkcyjnej.
Sebastian jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także w trakcie uzyskiwania uprawień biegłego rewidenta.

Nasi eksperci