Rozwiązania Ministerstwa Finansów w pakiecie działań “tarczy antykryzysowej”

Spread the love

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od wynagrodzeń wypłacanych przez pracodawców obowiązek zapłaty zostaje przesunięty na 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy (pracodawcy) ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Regulacje te stosuje się odpowiednio do wypłat z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Rozwiązanie to jest przewidziane dla podmiotów, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego

Termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ulega odroczeniu do 30 czerwca 2020r. Przepisy przewidują także możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te podmioty, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Odroczenie terminu wejścia w życie nowego JPK VAT i zgłoszeń CRBR
Proponowane przepisy zakładają odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego JPK VAT z deklaracją dla „dużych przedsiębiorców”. Dodatkowo do 13 lipca 2020 r. został wydłużony termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Płatność poza białą listę
Z 3 do 14 dni zostanie wydłużony termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy (płatności za transakcje o wartości ponad 15 tys.zł). Termin 14 dni będzie obowiązywał tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

Inne planowane rozwiązania

  • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych i postępowań podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
  • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.
  • Zwolnienie z PCC pożyczek zawartych do 31 sierpnia 2020 r. jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych.
  • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.
  • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

Alert dostępny także do pobrania w wersji PDF


Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *