Wniosek o przyznanie ulgi w zapłacie podatków trzeba uargumentować

Spread the love

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa chcą skorzystać z ulg w zapłacie podatków, muszą o to zawnioskować. Wniosek musi zawierać przesłanki, które pozwolą skarbówce rozpatrzeć go pozytywnie.

O ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych, a więc rozłożenie płatności na raty bądź odroczenie terminu zapłaty (w najtrudniejszych przypadkach umorzenie zaległości podatkowej), przedsiębiorcy mogą wnioskować na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej 1.0. Złożenie takiego wniosku możliwe jest też na podstawie obowiązujących już wcześniej przepisów Ordynacji podatkowej – gdyż ulgi w zapłacie należności podatkowych nie są nowym instrumentem w krajowym porządku prawnym – choć to nieco mniej korzystne rozwiązanie. Dlaczego? Jeśli firma korzysta ze zwolnienia lub odroczenia płatności podatku na bazie przepisów tarczy, to takie wsparcie zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską i stanowi szczególny rodzaj dozwolonej pomocy publicznej do 800 tys. euro na przedsiębiorcę. Jeśli podatnik chce skorzystać z preferencji na bazie Ordynacji podatkowej, to ten mechanizm nie został zaakceptowany przez KE jako ten szczególny rodzaj pomocy i w praktyce o takie wsparcie najłatwiej ubiegać się o pomoc de minimis do 200 tys. euro.
Niezależnie jednak od zastosowanej podstawy prawnej przedsiębiorca w każdym przypadku musi o dany rodzaj pomocy zawnioskować.

Potrzebny jest wniosek
Starania o ulgę w zapłacie należności podatkowych należy zatem rozpocząć od napisania wniosku. Nie istnieją żadne obowiązkowe wzory takiego dokumentu. Podatnik może więc wniosek przygotować sam. Muszą się w nim znaleźć oczywiście dane podatnika i organu podatkowego, do którego pismo jest kierowane. W samej treści wniosku kluczowe jest, aby podatnik wykazał, że przyznanie mu danej preferencji podyktowane jest istnieniem uzasadnionego ważnego interesu samego podatnika lub interesu publicznego.

Organy podatkowe mogą:

  • odroczyć termin płatności podatku
  • rozłożyć zapłatę podatku na raty
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Trzeba jednak tu od razu zaznaczyć, że na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej 1.0. wszystkie wnioski przedsiębiorców o przyznanie omawianych preferencji będą zwolnione z opłaty prolongacyjnej.
Ważne jest również to, aby przedsiębiorca jasno wskazał we wniosku, o jaki rodzaj ulgi w zapłacie podatków się ubiega. Urząd może bowiem rozpatrzyć tylko taki wniosek, który takie wskazanie będzie zawierał. To nie urząd decyduje, jaką ulgę chce podatnikowi przyznać, a podatnik prosi o konkretną pomoc.

Ważny interes, czyli co?
Jak już wspomniałam, każdy wniosek o preferencję w zapłacie podatków musi zostać uargumentowany ważnym interesem podatnika bądź ważnym interesem publicznym. Na gruncie orzecznictwa przyjęło się, że ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować podatku czy zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Z kolei za ważny interes publiczny uznaje się sytuację, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie on w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.
Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa spowoduje, że w większości wniosków przedsiębiorców jako powód ubiegania się o ulgę będą m.in. trudności finansowe – w tym kłopoty z płynnością finansową – np. w związku z przestojem w prowadzeniu firmy, kłopotami ze współpracą z kontrahentami (np. zagranicznymi), czy chęcią utrzymania miejsc pracy.
Warto tu podkreślić, że u przedsiębiorcy, który o ulgę prosi, kłopoty np. finansowe (spadek dochodów) muszą faktycznie wystąpić. Organ podatkowy nie przyzna preferencji, jeśli przedsiębiorca powołuje się na pandemię koronawirusa, ale przykładowo jego dotychczasowe dochody się nie zmieniły. Wszystko musi mieć oparcie w rzeczywistości.

Decyzja w rękach urzędnika
Złożenie wniosku o przyznanie ulgi w zapłacie podatków nie oznacza automatycznego jej przyznania. Organ podatkowy musi przeanalizować podanie podatnika, w tym m.in. jego sytuację finansową i na tej podstawie podejmuje decyzje. Taka analiza ma na celu m.in. sprawdzenie czy faktycznie ważny interes podatnika lub interes publiczny w danym przypadku występują. Warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów zapewniało w publikowanych przez siebie komunikatach, że organy podatkowe będą brać pod uwagę epidemię koronawirusa podawaną we wnioskach o przyznanie ulgi w zapłacie należności podatkowych. Wnioski te mają być także rozpatrywane w pierwszej kolejności. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców. W obecnej sytuacji każda pomoc dla nich jest ważna i najlepiej, jakby mogła być udzielana jak najszybciej.


Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w przygotowaniu odpowiednich wniosków o udzielenie ulg w zapłacie należności podatkowych – eksperci TPA Poland są do Państwa dyspozycji.


Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu