PL EN DE

Krzysztof Dziekoński

Partner, Audit & business advisory

Krzysztof specjalizuje się w obsłudze dużych i średnich giełdowych i prywatnych grup kapitałowych (krajowych i międzynarodowych) raportujących zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości, w projektach IPO (prospekty emisyjne, przekształcenia sprawozdań finansowych na MSSF, konsolidacje), jak również doradztwie i rachunkowej obsłudze przy połączeniach i przekształceniach przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Biegły rewident. ACCA.

Nasi eksperci